Jak pozyskać energię z wiatru?

Rosnące koszty utrzymania obiektów oraz postępująca degradacja środowiska sprawiają, że konieczne jest podejmowanie działań proekologicznych. Dotyczy to w szczególności racjonalnego zużycia energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Żeby było to możliwe niezbędna jest modernizacja już istniejących źródeł wytwórczych, a także przyłączenie do sieci kolejnych zaliczanych do zielonych technologii.

Inwestycja w przydomową elektrownię wiatrową

tania przydomowa elektrownia wiatrowa 3kwW większości przypadków są to odnawialne źródła energii zaliczane do źródeł rozproszonych. Dobrym rozwiązaniem jest tania przydomowa elektrownia wiatrowa 3kw, która umożliwia generowanie prądu potrzebnego do zasilenia domowych odbiorników. W takim przypadku większość dostępnych na rynku turbin opiera się o pionową oś obrotu. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, które są szczególnie istotne właśnie przy mniejszych mocach. Można tutaj wymienić chociażby start przy niskiej prędkości wiatru około 2 metrów na sekundę. Dzięki temu prąd może być generowany przez dłuższy okres czasu. Kolejną zaletą jest prosta konstrukcja, która zdecydowanie przekłada się na niezawodność funkcjonowania. Dodatkowo pod uwagę należy wziąć cichą pracę oraz brak drgań. Warto wspomnieć, że takie rozwiązanie z powodzeniem może być zainstalowane zarówno na dachu budynku jak i również w jego pobliżu. Jeśli chodzi o wybór docelowego miejsca montażu pod uwagę należy wziąć gabaryty oraz wagę.

Kluczowym aspektem jest także model finansowania inwestycji. Należy pamiętać, że obecnie dostępne są programy operacyjne umożliwiające skrócenie czasu zwrotu. Jest to możliwe dzięki środkom wypłacanym z krajowych oraz międzynarodowych funduszy w postaci dotacji, dofinansowań czy kredytów. Jak widać obecnie bardzo promowane są ekologiczne rozwiązania pozwalające generować zieloną energię. Przyczynia się to poprawy stanu środowiska.