O ustawieniach systemowych słów kilka

Psychologia i metody terapeutyczne to ta dziedzina nauki, która non stop się rozwija. Każdego dnia prowadzone są badania, których celem jest poznanie ludzkiej psychiki, a to umożliwia tworzenie nowych, znacznie bardziej skutecznych metod terapeutycznych. Jedną z takich metod opracował Bert Hellinger w dziewiętnastym wieku, a metoda ta jest do dnia dzisiejszego wykorzystywana przez psychologów.

Czym są ustawienia systemowe Berta Hellingera?

ustawienia hellingerowskieMowa tutaj o ustawieniach systemowych, które stanowią formę terapii grupowej. Podczas terapii prowadzący początkowo prosi osobę jej poddawaną o krótkie nakreślenie swojej sytuacji. Następnie nadaje członkom grupy role poszczególnych osób, które związane są z problemami osoby poddawanej terapii i ustawia je w przestrzeni w taki sposób, aby symbolizowało to relacje panujące pomiędzy nimi. Stąd też wzięła się nazwa ustawienia hellingerowskie, czy też ustawienia systemowe. Terapia ta zakłada, że przyczyną naszych problemów w życiu codziennym są nieprawidłowe, zaburzone lub też całkowicie zerwane relacje rodzinne. Naprawa tych więzów pozwala na spojrzenie z innej perspektywy na nasze obecne problemy i umożliwia nam ich rozwiązanie. Podczas terapii prowadzący zadaje trafne pytania, dzięki którym reprezentanci mogą poczuć te same emocje, które towarzyszyły ich rolom. Dzielą się oni swoimi odczuciami i myślami związanymi z daną sytuacją, co pozwala poprawić relacje.

Taka terapia jest znacznie skuteczniejsza, niż standardowe formy terapeutyczne, ponieważ pozwala na szybkie uzyskanie efektów. Okazuje się, że czasem wystarczy już jedna sesja terapeutyczna, aby zauważyć pierwsze rezultaty. Im więcej jest sesji, tym bardziej możemy zgłębiać nasze problemy, co ostatecznie prowadzi do poprawy jakości naszego życia.