Rodzaje zbiorników na wodę w rolnictwie

 

Każde gospodarstwo rolne do sprawnego funkcjonowania potrzebuje stałego i niczym nieograniczonego dostępu do wody. Woda jest niezbędna zarówno w przypadku uprawy roślin, jak i w hodowli zwierząt. Rolnik nie może sobie pozwolić na przerwy w dostawach wody bądź jej ograniczenie, ponieważ będzie to skutkowało nieodwracalnymi stratami.

Zbiorniki żelbetowe, stalowe i z tworzyw sztucznych

zbiorniki wody pitnejWoda to źródło życia. Słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia w gospodarstwie rolnym, w którym bez wody nie da się sprawnie funkcjonować. Rolnicy, zabezpieczając się przed ewentualnym niedostatkiem wody, coraz częściej magazynują ją w ogromnych zbiornikach. Magazynować można zarówno wodę pitną, czerpaną z wodociągów, na wypadek przerw w dostawie, a także wodę deszczową. Zbieranie wody deszczowej jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, a jednoczesne zabezpieczenie się na wypadek awarii wodociągów. Zbiorniki wody pitnej i deszczówki są zatem bardzo powszechnym obrazem w gospodarstwach rolnych i trudno się temu dziwić. W jakim zbiorniku najlepiej magazynować wodę? Zbiornik powinien być dopasowany do pełnionej funkcji, a także do możliwości technicznych oraz finansowych inwestora. Trzeba pamiętać, że zbiorniki wody pitnej muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające, że są dopuszczone do takiego użytku. Taka konieczność nie zachodzi w przypadku magazynowania deszczówki. Zbiornik może być żelbetowy monolityczny lub prefabrykowany, wykonany ze stali lub tworzyw sztucznych (polipropylenu lub polietylenu). Każdy z nich musi odznaczać się szczelnością i trwałością.

Zbiorniki służące do magazynowania wody w rolnictwie (i nie tylko) mogą być całkowicie zakopane w gruncie, ale także mogą być zbiornikami naziemnymi lub częściowo zagłębionymi. Niektóre z nich mogą być nawet przystosowane do zanurzania w wodzie. Mogą także posiadać pokrywy lub ich nie mieć, w zależności od specjalnych wymagań użytkownika.