Metody utylizacji odpadów niebezpiecznych

 

Jest grupa takich odpadów, które są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska. Ich gospodarowanie powinno więc przebiegać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przez odpowiednio wykwalifikowanych pod tym względem ludzi. Choć wydawać by się mogło, że odpady niebezpieczne wytwarzane są tylko w zakładach, to często spotykamy się z nimi również we własnych domach.

Odpady niebezpieczne prawidłowo przetwarzane

utylizacja odpadów niebezpiecznychDo odpadów niebezpiecznych należą wszelkiego rodzaju baterie i akumulatory, oleje smarowe, odpady medyczne lub weterynaryjne, a także te, które zawierają polichlorowane bifenyle. W zakładach przemysłowych zaś odpady niebezpieczne to skutki różnego rodzaju procesów technologicznych – produkcyjnych oraz przetwórczych. Wykazywać one mogą również cechy takie, jak radioaktywność, łatwopalność czy toksyczność. Kompleksowa utylizacja odpadów niebezpiecznych poprzedzona jest ich starannym segregowaniem. Dzięki temu możliwe jest określenie, jak poprawnie mają być przetworzone w dalszych etapach poszczególne pozostałości. Wyróżnić możemy kilka metod, które pomagają nam w przeprowadzeniu utylizacji. Jedną z najprostszych jest metoda termiczna, w której to produkty spala się w piecu pod ogromną temperaturą. Innymi metodami są autoklawowanie, przetwarzanie mikrofalowe czy dezynfekcja chemiczna. Każda z nich jest przeznaczona do innego typu odpadów, które wymagają zgoła odmiennego podejścia, aby były one bezpiecznie przetworzone.

Odpady niebezpieczne nie są dobre i dla ludzi, i dla wszystkich elementów środowiska – wód, gleby czy powietrza. Z tego względu wybór właściwej metody ich utylizacji jest bardzo ważny i zapobiega rozkładowi takich odpadów lub ich przedostawania się do powietrza, którym oddychamy. Zapewnienie prawidłowego wykorzystania wtórnego wszelkich niebezpiecznych pozostałości to bezpieczne środowisko i nasze zdrowie.