pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne do ekspertyz budowlanych

Ocenę stanu budynku możemy wyrażona w formie opinii bądź ekspertyzy technicznej. Pierwsza polega na oględzinach budynku, a także przeglądzie dokumentacji przez fachowca. Natomiast ekspertyza techniczna jest znacznie bardziej szczegółowa i dokładniejsza, a wystawiona diagnoza, jest potwierdzona wynikami badań pomiarowych oraz obliczeń.

Ekspertyza budowlana do oceny technicznej stanu budynku

budynek wymagający ekspertyzy budowlanejNajczęstszym przypadkiem kiedy wymagana jest opinia stanu technicznego jest kupno domu. Dzięki temu, unikniemy późniejszych nieprzewidzianych wad budynku, których naprawa oczywiście wiąże się z poniesieniem kosztów wyższych niż usługa fachowca. Kolejną sytuacją jest modernizacja domu. W tym wypadku, prawo wymaga od nas wykonania ekspertyzy budowlanej przed wykonaniem jakikolwiek prac. Również w przypadku gdy pojawiają się na ścianach spękania, rysy i inne niepokojące zaburzenia konstrukcji, niezbędna będzie pomoc eksperta który sprawdzi, czy jest to tylko naturalne zużycie materiału czy uszkodzenia zagrażające życiu. W zależności od sytuacji, decydujemy się na wykonanie opinii lub ekspertyzy. Dokument zawierający ekspertyzę budowlaną powinien zawierać informacje zawierające opis:

 • przedmiotu wykonania ekspertyzy i celu, w jakim została ona wykonana;
 • badanych elementów oraz rozwiązań konstrukcyjnych domu wraz z wymiarami i materiałami, z których zostały wykonane;
 • sposobu usadowienia fundamentu, ścian, stropu i dachu;
 • dokonanych odkryć i badań;
 • obliczeń dotyczących dopuszczalnych obciążeń konstrukcji, a zwłaszcza fundamentów, stropów, ścian oraz nadproży i belek

Dodatkowo do dokumentu powinno załączyć się jeszcze rysunki i fotografie badanych elementów, a także wnioski z przeprowadzonych oględzin dotyczących: oceny stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania; planów przebudowy; oceny stanu instalacji; uszkodzeń powstałych w badanych elementach oraz przyczyn ich powstania oraz koniecznych napraw oraz sposobu ich przeprowadzenia;

Termowizja i kamery termowizyjne

pomiary termowizyjne za pomocą kameryKażde ciało, które ma temperaturę większą od zera bezwzględnego wydziela promieniowanie podczerwone. Termowizja polega na rejestracji oraz wizualizacji rozkładu temperatury powierzchni obiektów. Urządzenie termowizyjne przetwarzają emitowane bądź odbijane promieniowanie przez obiekty, po czym przedstawiają je na ekranie w czasie rzeczywistym. Obraz może być kolorowy, bądź odcieniach szarości. W skład aparatury termowizyjnej wchodzi najczęściej:

 • układ optyczny
 • detektor promieniowania podczerwonego
 • układ chłodzenia
 • elektroniczny tor wzmacniania, przetwarzania oraz wizualizacji

Układ optyczny, budują obiektyw, układ przeszukiwania, zajmującego się stopniowym odbieraniem informacji z obserwowanego obiektu, a także z układu skupiającego, który kieruje zebrane informacje na detektor. Jego zadaniem natomiast jest przetwarzanie promieniowania w sygnał elektryczny. Może on stanowić pojedynczy element bądź składać się z wielu linijek lub matryc. Obraz termalny, przedstawiany jest za pomocą monitorów kolorowych lub monochromatycznych.

Jak możemy wykorzystać pomiar termowizyjny w budownictwie?

badanie termowizyjne budynkuKamery termowizyjne mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, są to między in.: przemysł, energetyka i ciepłownictwo, medycyna i weterynaria, motoryzacja, wojsko i straż pożarna, a także budownictwo. Za pomocą urządzeń do pomiarów termowizyjnych może między innymi:

 • ocenić stan izolacji termicznej;
 • poznać stan nieruchomości przed jej nabyciem;
 • zlokalizować przeciążenia instalacji elektrycznej;
 • wykonać okresowe przeglądy techniczne budynku;
 • skontrolować jakoś prac budowlanych;
 • wykonać analizę stany technicznego po i przed termomodernizacją

Zastosowania pomiarów termowizyjnych ma różne zastosowania, chociaż większość osób korzysta z nich ze względu na wykonanie ustawowych obowiązków związanych z certyfikatami energetycznymi.


Więcej na temat poruszanych zagadnień:

 • Budownictwo.org – serwis internetowy przybliżający zagadnienia budowlane
 • Nebi – strona internetowa firmy wykonującej ekspertyzy budowlane i certyfikaty energetyczne
 • Kameryir.com.pl – witryna internetowa firmy oferującej pomiary termowizyjne

Podsumowanie

Dużą zaletą termowizji, jest fakt, że podczas wykonywanych za jej pomocą badań nie dochodzi do zniszczenia budynku, a wyniki otrzymujemy od razu, co jest bardzo przydatne przy wystawaniu ekspertyzy budowlanej. Dzięki szerokim możliwościom urządzeń termowizyjnych, możemy za ich pomocą wykonać wiele przydatnych pomiarów, niezbędnych do wydania opinii.