Słownik języków obcych

Czym zajmuje się biuro tłumaczeń?

W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego przede wszystkim angielskiego to absolutna konieczność, jednak owa znajomość języka nie zawsze wystarcza i czasami w życiu zdarzają się takie sytuacje, ze w zakresie tłumaczenia potrzebna jest pomoc specjalistów. Warto zatem wiedzieć, gdzie się po taka pomoc udać i w jakim zakresie możemy ja otrzymać,

Gdzie po tłumaczenie? – biuro tłumaczeń

Praca w biurze tłumaczeńBiuro tłumaczeń czy też inaczej mówiąc agencja tłumaczeń to w ogólnym rozumieniu rodzaj przedsiębiorstwa o charakterze usługowym, które na rzecz swoich klientów wykonuje usługę tłumaczenia tekstu z języka bazowego na docelowy wskazany przez klienta. Dodatkowo agencja tłumaczeń zajmuje się także świadczeniem pokrewnych usług związanych z tłumaczeniem do których można by zaliczyć takie czynności jak:

  • adiustacja,
  • korekta,
  • formatowanie,
  • redakcja tekstu,
  • konsultacja językowa,

Biuro tłumaczeń z zasady zwykle zajmują się przekładem tekstów nieliterackich to znaczy wszelkiego rodzaju tekstów użytkowych. Nie oznacza to jednak, ze agencje tłumaczeń świadczą jedynie tłumaczenia w zakresie języka ogólnego, większość z nich specjalizuje się także w tak zwanych tłumaczeniach specjalistycznych, co oznacza, ze zajmują się one tłumaczeniem fachowych tekstów zawierających specjalistyczne słownictwo z różnych dziedzin, takich jak choćby: medycyna, technika, bankowość, marketing, ekonomia,  itd.

Szybkie tłumaczenie z agencji tłumaczeń

Słownik tłumaczaFachowe agencje tłumaczeń podejmują się wprawdzie tłumaczenia tekstów użytkowych, ale w bardzo szerokim zakresie, co w praktyce oznacza, ze tłumaczy się wiele rodzajów tekstów wśród których mogą się znaleźć takie jak:

  • artykuły naukowe,
  • akty prawne,
  • strony internetowe, instrukcje obsługi,
  • dokumenty,
  • raporty,

a także i wiele innych. Jednak im biuro ma szersza specjalizacje tym trudniejsze jest skompletowanie odpowiedniego zespołu, do którego, jeśli mowa choćby o tłumaczeniach specjalistycznych poza tłumaczami powinni także wchodzić weryfikatorzy, mający określoną wiedze z danej dziedziny. Co za tym idzie im bardziej rozbudowana oferta tym więcej pracowników dane biuro powinno zatrudniać. A co zwykle w ofercie profesjonalnych biur tłumaczeń można znaleźć? Podstawowy podział oferty biur tłumaczeń można wyróżnić na podstawie rodzajów tłumaczeń jakie one oferują, a można wyróżnić takie tłumaczenia jak:

  • tłumaczenia pisemne
  • tłumaczenia symultaniczne
  • tłumaczenia konsekutywne
  • tłumaczenia przysięgłe

Warto wspomnieć, ze choćby jeśli o tłumaczenia przysięgłe to nie każdy ma uprawnienia do ich wykonywania, dlatego warto co nieco wiedzieć na temat rodzajów tłumaczeń świadczonych przez agencje tłumaczeń.

Tłumaczenia ustne – kiedy są potrzebne?

Słownik do tłumaczeń ustnychTłumaczenie ustne to mówiąc prosto tłumaczenia, które mają na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy stronami dialogu, w sytuacji gdy, strony mówią tym samym językiem. W praktyce oznacza to zwykle, że ten rodzaj tłumaczeń wykorzystuje się w określonych sytuacjach do których można by zaliczyć różnego rodzaju konferencje, spotkania biznesowe itd. Stąd też bierze się główny podział tłumaczeń ustnych na tłumaczenia:

  • Tłumaczenia ustne konferencyjne
  • Tłumaczenia szeptane
  • Tłumaczenia liaison („zdanie po zdaniu”)
  • Tłumaczenia a vista
  • Tłumaczenia ustne prawne/sądowe
  • Tłumaczenia ustne dla grupy fokusowej (tłumaczenia marketingowe)
  • Tłumaczenia ustne towarzyszące
  • Tłumaczenia ustne dla służb publicznych
  • Tłumaczenia medyczne
  • Tłumaczenia języka migowego

Obecnie najpopularniejsze są tłumaczenia ustne konferencyjne wśród których możemy rozróżnić tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Mówiąc w dużym uproszczeniu różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami tłumaczeń konferencyjnych polega na tym, że symultaniczne jest równoczesne, czyli tłumacz przekłada od razy to co mówi dane osoba, natomiast konsekutywne, jest następcze, co oznacza, że przekład następuje dopiero gdy dana osoba skończy mówiąc pewien fragment swojej wypowiedzi. Obecnie popularność zyskało tłumaczenie symultaniczne wypierając konsekutywne.


Źródła wartościowych informacji dotyczących tematu:

  • Jows.pl – portal internetowy poświęcony językom obcym w szkole
  • Diuna – witryna internetowa agencji tłumaczeń symultanicznych z Warszawy
  • Agence Gemra – strona internetowa warszawskiego biura tłumaczeń realizującego tłumaczenia ustne

Zdanie podsumowania

Biura tłumaczeń w dzisiejszych czasach są bardzo użyteczne, warto jednak wiedzieć na jaki rodzaj usług i pomocy możemy liczyć i na co zwracać uwagę wybierając takie biuro.