Teren budowy

Bezpieczna praca dźwigu na budowie

Prace budowlane to wbrew pozorem jeden z niebezpieczniejszych prac, corocznie na budowach dochodzi do największej liczby wypadków, w tym wypadków śmiertelnych, dlatego prawidłowe zabezpieczenie tereny budowy jest tak ważnym aspektem. Odpowiednie ogrodzenie, wyznaczenie stref to podstawa bezpiecznej pracy, zwłaszcza jeśli na budowie znajduje się ciężki sprzęt budowlany, bez którego w dzisiejszych czasach właściwie nie odbywają się żadne prace.

Zabezpieczenie terenu budowy  ogrodzeniem budowlanym

Ogrodzenie budowlanePolskie przepisy bardzo jasno określają to, że żeby prace budowlane mogły być rozpoczęte należy w pierwszej kolejności odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. To w jaki sposób konkretnie teren budowy ma być zabezpieczony nie jest jasno wskazane, jednak są określone pewne aspekty za które odpowiedzialność ponosi wykonawca i jeśli nie zostaną one dopełnione to wówczas pozwolenie na budowę może zostać cofnięte. Co za tym idzie do działań mających na celu zabezpieczenie terenu wchodzi duże elementów uznawanych zarówno za zagospodarowanie terenu, można do nich zaliczyć takie czynności jak:

  • ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, (stwarzających zagrożenie dla ludzi)
  • wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
  • doprowadzenia mediów,
  • urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
  • urządzenie pomieszczeń socjalnych,
  • zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,
  • wyznaczanie składowiska materiałów,

W zakres działań mających na celu zabezpieczenie budowy wchodzi także ochrona terenu przed osobami niepowołanymi oraz przed kradzieżą i wandalizmem, jako główna formę zabezpieczenia przed tymi elementami na budowie stosuje się ogrodzenie budowlane, którego parametry, co do tego jakie ma ono być są dość jasno określone w przepisach.

Jak ma wyglądać ogrodzenie tymczasowe?

Ogrodzenie tymczasoweJako zabezpieczenie terenu budowy zwykle w Polsce stosuje się ogrodzenia tymczasowe. Fakt ten wynika gównie z tego, ze jest to praktyczne, wygodne i stosunkowo tanie rozwiązanie. Główna zaletą ogrodzeń tymczasowych jest fakt, ze można jest zarówno szybko zamontować jak i zdemontować, dzięki czemu nie ma problemu z ich usunięciem po skończeniu prac budowlanych. Jednak jeśli chodzi o dobór konkretnego ogrodzenia jak i jego montaż to nie do końca jest tu pełna dowolność, Otóż ogrodzenie budowlane, w pierwszej kolejności musi być bezpieczne, czyli wykonane w taki sposób by nie stwarzało zagrożenia dla pracowników i osób postronnych. Dodatkowo jego wysokość musi wynosić minimum półtora metra, co ma utrudnić wejście na teren osobom nieupoważnionym. Ponadto określone jest także to w jakiej odległości od budowy może być zamontowane ogrodzenie, jeśli na budowie odbywają się prace wysokościowe i istnieje ryzyku spadanie rzeczy z wysokości, to wówczas ogrodzenie musi być zamontowane minimum 1/10 wysokości z jakiej mogą spadać materiały od tego miejsca. Ponadto na ogrodzeniu powinna także zostać zamieszczona tablica informująca i zarazem ostrzegająca o prowadzonych pracach budowlanych.

Jak wykonać bezpieczne usługi dźwigowe?

Dźwig budowlanyJakby nie było to zwykle największe niebezpieczeństwo na budowie stwarza ciężki sprzęt budowlany, dlatego jeśli jest on wykorzystywany (a w dzisiejszych czasach właściwie nie ma innej opcji) to należy zachować dodatkowo środki ostrożności,. Po pierwsze w miejscach gdzie sprzęt tego typu jest wykorzystywany powinny być wyraźnie widoczne oznaczenia, co zniweluje ryzyko, że na linii prac znajdzie się jakaś postronna osoba. Dodatkowo jeśli mowa już o samym sprzęcie, to istotna sprawa jest jego sprawność, dlatego wynajem dźwigu powinna zawsze poprzedzać dokładna kontrola jego stany, bo wadliwość urządzenia nie tylko może wstrzymać prace budowlane, ale także stwarzać realne zagrożenie dla życia. Bezpieczeństwo na budowie, zwłaszcza jeśli znajduje się tak ciężki sprzęt budowlany powinno być dla każdego wykonawcy priorytetem, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę do ilu wypadków na budowie dochodzi corocznie.


Więcej informacji na ten temat na:

  • Metalowy24h – sklep internetowy z Warszawy oferujący ogrodzenia budowlane
  • Inzynierbudownictwa.pl – portal internetowy poruszający tematykę budownictwa
  • Borowiecki – strona firmy z Łodzi oferującej wynajem podnośników koszowych

 

Podsumowanie tematu

Należy podkreślić, że skrupulatne przestrzeganie przepisów nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa, ale także pomoże uniknąć przestoju w pracach będących wynikiem nieszczęśliwych wypadków. Warto w rzetelny sposób podejść do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, gdyż mogą one uratować zdrowie i życie pracowników.