specjalistyczne kursy angielskiego

Świat szkoleń i kursów językowych

Realia dzisiejszego świata zmuszają nas do ciągłego doszkalania się i zwiększania swoich kompetencji. Sprostanie wyzwaniom stawianym przez życie zawodowe i prywatne nie jest tak łatwe, często okazuje się, że brakuje nam umiejętności personalnych albo zawodowych i zmuszeni jesteśmy uzupełnić te braki. W takim momencie z pomocą przychodzą nam różnego rodzaju szkolenia i kursy.

Wielojęzyczny świat – kursy językowe

kursy językoweW dzisiejszych czasach jest niemal koniecznością posługiwanie się minimum jednym językiem obcym. Tym językiem zazwyczaj jest język angielski, ale coraz częściej także przydaj się znać niemiecki, rosyjski czy norweski. Możliwość nabycia podstaw języka, ale także poszerzania swoich kompetencji językowych mamy dzięki łatwo dostępnym kursom językowym. Kursy językowe są przeznaczone dla osób w każdym wieku zarówno dzieci, młodzież, dorosłych a nawet i seniorów. Dzieci najczęściej uczęszczają na kursy angielskiego. Dorośli natomiast coraz częściej decydują się na języki z rodziny skandynawskiej lub japoński. Głownie ze względu na fakt, że tamtejszy rynek pracy obfituje w bardzo ciekawe oferty. A praca za granicą zwłaszcza w takich krajach jak Japonia, Norwegia czy Szwecja stwarza bardzo dobre warunki życiowe. Nie dziwi zatem fakt, że oferta kursów językowych jest tak duża, a zainteresowanie tego rodzaju formami doszkalanie się ogromne.

Podnoszenie kompetencji pracowników – szkolenia dla firm

szkolenia dla firmMiędzynarodowe korporacje coraz większą wagę przykładają do kompetencji swoich pracowników i we własnym zakresie organizują dla nich różnego rodzaju szkolenia. Bywa tak, że są one obowiązkowe, może jednak okazać się, że dana firma umożliwia także pracownikom uczęszczanie na wybrane kursy, a udział w nich jest dobrowolny, Zazwyczaj tak jest w międzynarodowych korporacjach, które oferują swoim podwładnym uczestnictwo w różnego rodzaju kursach językowych. Zazwyczaj to, na jakie języki można uczęszczać, zależy od tego w jakim obszarze działa dana firma. Najbardziej powszechne są kursy angielskiego i niemieckiego, ale może się okazać, że do wyboru będą także język włoski, rosyjski czy skandynawski. W przypadku tych mniej popularnych języków często trzeba podpisać zobowiązanie, że po zakończenie takiego kursu, będzie się w firmie pracowało przez jeszcze jakiś określony czas. Poza szkoleniami językowymi w firmach często odbywają się także szkolenia kwalitatywne, które dają pracownikom po ich zakończeniu nowe kwalifikacje. Coraz więcej uwagi firmy poświęcają także zagadnieniom związanym ze stresem, relacjami i coraz częściej odbywają się szkolenia z tego zakresu. Określane są one mianem szkoleń miękkich.

Relacje w firmie – szkolenia miękkie

szkolenia miękkiePracodawcy coraz większą wagę przykładają nie tylko do konkretnych umiejętności swoich pracowników, ale także do ich kompetencji interpersonalnych oraz własnych kompetencji psychologicznych. Zalicza się do nich umiejętności własne:

 • samomotywacja
 • asertywność
 • samodzielna organizacja czasu pracy
 • kreatywność
 • dojrzałość emocjonalna
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Oraz umiejętności interpersonalne:

 • perswazyjność
 • zdolność motywowania innych do pracy
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • praca zespołowa
 • autoprezentacja
 • przywództwo

Umiejętności te pozwalają pracownikowi lepiej wykonywać swoje obowiązki, a przy niektórych stanowiskach posiadanie wysoko rozwiniętych cech tego rodzaju jest wręcz konieczne. Wymagają tego na przykład wszelkiego rodzaju stanowiska kierownicze. Szkolenia miękkie ogólnie mówiąc to inwestycja w potencjał sprawdzonych pracowników. Pozwalają one na kształtowanie konkretnych zachowań adekwatnych do realiów konkretnej firmy, a na dłuższą metę przyczyniają się do rozwoju osobistego, a co za tym idzie do zmiany sposobu zachowania i myślenia.


Więcej informacji na temat szkoleń dla pracowników:


Reasumując tematykę rozwoju pracowników:

Obecny świat zmienia się bardzo szybko, nikt nie wie jakie będą wymogi jutra. Jedyną pewna jest to, że na pewno ulegnie dalszym przeobrażeniom do których my ludzie będziemy musieli się dostosować i z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Szkolenia i kursy wszelkiego rodzaju mają pomóc nam w dostosowaniu się do nowych realiów i pozwolić nadążyć za ciągłymi zmianami. Powiększając swoje kompetencje z różnych dziedzin stajemy się bardziej dojrzali, a nasza osobowość staje się pełniejsza, dlatego z łatwością możemy odnaleźć się w każdej nowej sytuacji i sprostać nowym wyzwaniom czy to życiowym, czy zawodowym.